نقل قول های بزرگان وبنوشته ها مهدی عطائیان

دی ۲۴, ۱۳۸۷

حال آینده

کسی که میترسد مبادا در آینده رنج بکشد، هم اکنون از ترس خود رنج می کشد.
میشل دومونتنیه

Powered by WordPress