نقل قول های بزرگان وبنوشته ها مهدی عطائیان

فروردین ۱۰, ۱۳۸۹

حافظ

Filed under: دوست,شعر,عشق,فارسی — برچسب‌ها — admin @ ۴:۰۷ ب.ظ

افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع

شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت

آبان ۲۹, ۱۳۸۸

آب حیات عشق / مولوی / دیوان شمس

Filed under: فارسی — برچسب‌ها, , , — admin @ ۳:۴۷ ق.ظ

آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن
آینه صبوح را ترجمه شبانه کن
ای پدر نشاط نو بر رگ جان ما برو
جام فلک نمای شو وز دو جهان کرانه کن
ای خردم شکار تو تیر زدن شعار تو
شست دلم به دست کن جان مرا نشانه کن

مولوی

تیر ۲, ۱۳۸۸

ایران

خانه ام آتش گرفته ست, آتشی جانسوز. هر طرف می سوزد این آتش, پرده ها و فرش ها را, تارشان با پود. من به هر سو میدوم گریان, در لهیب آتش پر دود؛ وزمیان خنده هایم, تلخ, و خروش گریه ام, ناشاد, از درون خسته سوزان, می کنم فریاد, ای فریاد! ای فریاد!

اخوان ثالث

فروردین ۲۹, ۱۳۸۸

ارد بزرگ قسمت سوم

فزون خواهی برای داشته های ما زیانبار است .
ارد بزرگ

افزایش ناگهانی مردم سبب کاهش ادب ،فرهنگ و فرهیختگی می گردد آنهم از آن رو که نسل و تبار پیش از آن نمی تواند بایستگیها و وظایف خویش را همچون آموزگار بدرستی انجام دهد .
ارد بزرگ

آنانیکه خویی جانور گونه دارند و تنها در پی زدودن گرفتاریهای خویشتن و یا گهگاه افزایش قلمروی زمینی خویش هستند بزهکاران روزگارند. باید گفت نشانه آنها بر گیتی هم تراز ریگ کوچکی در کرانه دریای آدمیان نیز نخواهد بود .
ارد بزرگ

تاراج و شورش هیج گاه بهانه تاراج  و شورش دیگر نیست .
ارد بزرگ

جشن های بزرگ انگیزه افزایش باروری و پویایی آدمیان می شود .
ارد بزرگ

خوش نامی بزرگترین فر و افتخار هر آدمی است .
ارد بزرگ

بسیاری از چیزهای را که می خواهیم داشته باشیم می توانیم با نشان دادن توانمندی خویش به آسانی بدست آوریم .
ارد بزرگ

پیش از آنکه با کسی پیمانی ببندید ، دمی درباره توانایی خود در اجرای آن بیندیشید و سپس پاسخ گویید .
ارد بزرگ

برای ربودن دل آدمیان باید بر هم پیشی گرفت و این  زیباترین آورد زندگی است .
ارد بزرگ

جز نامیدی و افسردگی هیچ بن بستی در زندگی آدمی نیست .
ارد بزرگ

دیدگاه خوب مردم ، بهترین پشتیبان برگزیدگان است .
ارد بزرگ

خود را برای پیشرفت مردم ارزانی دار تا مردم پشتیبان تو باشند .
ارد بزرگ

آنگاه که سنگ خویشتن را به سینه می زنید نباید امید داشته باشید همگان فرمانبردار شما باشند .
ارد بزرگ

تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یک هنجار همیشگی است .
ارد بزرگ

تبهکار همیشه نگران کیفر خویش است حتی اگر بر زر و زور لمیده باشد و این بسیار درد آور است چرا که سایه کیفر همواره در برابر دیدگانش است .
ارد بزرگ

سختی های بزرگ به آدمی نیرویی دو چندان می بخشد .
ارد بزرگ

اگر برای رسیدن به آرزوهای خویش زور گویی پیشه کنیم ، پس از چندی کسانی را در برابرمان خواهیم دید که دیگر زورمان بدانها نمی رسد .
ارد بزرگ

فرهنگ های همریشه ، انگیزه ای توانمند است که موجب همبستگی کشورها در آینده می گردد .
ارد بزرگ

آب و هوا ، بر جهان بینی ، پبوندهای مردمی و اندیشه ما تاثیرگذار است .
ارد بزرگ

اهل فرهنگ و هنر ، سازندگان آینده اند .
ارد بزرگ

شالوده و زیربنای گسترش هر کشور ، فرهنگ است .
ارد بزرگ

با گذشت ، شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید .
ارد بزرگ

آنکه به سرنوشت میهن و مردم سرزمین خویش بی انگیزه است ارزش یاد کردن ندارد .
ارد بزرگ

شکست های زندگی ، درهای پیروزی را  می گشاید و خودپسندی درهای پیروزی را یکی پس از دیگری می بندد .
ارد بزرگ

کوشش های سیاسی برای جوانان ، مردابی مرگبار است .
ارد بزرگ

آنانکه پژوهش کرده اند تنها کمی به داشته های درونی خویش و رازهای کیهانی آشنا شده اند و این رویکرد نمی تواند دستاویزی برای کوچک شمردن دیگر کسان گردد چرا که بسیاری به این رازها پی می برند بی کوچکترین بررسی و پژوهشی، آنها با کار و همچنین نگرش در نمایه های هستی به بسیاری از ناگفته ها پی می برند .
ارد بزرگ

هیچ دوستی بهتر از تنهایی ، برای اهل اندیشه نیست .
ارد بزرگ

برای آنکه همواره دوستانمان را نگاه داریم بهتر است همواره فاصله و بازه ای میان خود و آنها داشته باشیم  .
ارد بزرگ

اگر می خواهی دوستیت پا برجا بماند هیچ گاه با دوستت شریک مشو .
ارد بزرگ

آدم خودباور ، هیچ گاه برای رسیدن به مادیات ، ارزشهای آدمی را زیر پا نمی گذارد .
ارد بزرگ

آزمودگی آدمها ، از زر هم با ارزشتر است .
ارد بزرگ

پیران فریبکار، آتش زندگی جوانانند .
ارد بزرگ

هنرمند و نویسنده  مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است .
ارد بزرگ

بزرگواری ، بی مهر و دوستی بدست نمی آید .
ارد بزرگ

اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی .
ارد بزرگ

پشتیبانی از داشته دیگران ، پشتیبانی از داشته خود ماست .
ارد بزرگ

هنگامی که می خواهی وظیفه و بایسته خویش را انجام دهی از کسی فرمان نگیر .
ارد بزرگ

همای بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر آنکه شانه ای به گستره و پهنای کوهستان داشته باشی .
ارد بزرگ

برای رسیدن به کامیابی نباید از شکست های پیشین خیلی ساده بگذرید ، شناخت موشکافانه آنها ، پیشرفت شما را در پی خواهد داشت .
ارد بزرگ

هیچ گاه عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل می بندی این نیرو را نیز در خویش بیافرین که اگر تنهایت گذاشت نشکنی و اگر شکستی باز هم نامید نشو  چرا که آرام جان دیگری در راه است .
ارد بزرگ

بدان همواره آنکه برای رسیدن به تو از همه چیزش می گذرد روزی تنهایت خواهد گذاشت، این هنجار دردناک زندگی است .
ارد بزرگ

تنها مادر و پدر خواست های فرزند را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازند .
ارد بزرگ

در بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند در برابر فرهنگ و هنر ایستادگی کند .
ارد بزرگ

در دوی زندگی ، همیشه هماورد را شانه به شانه ات بپندار و همیشه با خود بگو تنها یک گام پیشترم ، تنها یک گام .
ارد بزرگ

هیچ گاه هماورد خویش را کوچک مپندار چون او بهترین دوست توست او انگیزه پیشرفت و پویش می دهد .
ارد بزرگ

اگر می خواهی کسی را بزرگ کنی ، پیوسته از او به دشمنی یاد کن .
ارد بزرگ

پیش نیاز دلیر بودن بدنی ورزیده نیست ، گاهی آدمهای سبکبار، پشت کوهستان را هم به خاک مالیده اند .
ارد بزرگ

خموشی در برابر بدگویی از دوستان ، گونه ای دشمنی است .
ارد بزرگ

دریاها نماد فروتنی هستند . در نهاد خود کوه هایی بلندتر از خشکی دارند ولی هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند .
ارد بزرگ

سامانه همه گیر هستی با آنکه یکنواخت پنداشته می شود ولی رو به پویش و پیشرفت است . گردش آرام هستی نباید ما را فریب دهد ، ما بخشی از یک برنامه بزرگ و پیشخواسته در کیهان هستیم  که پیشرفت را در نهاد خود دارد .
ارد بزرگ

پوزش خواستن از پس اشتباه ، زیباست حتی اگر از یک کودک باشد.
ارد بزرگ

در هنگام توانایی اگر بستانکاری دیگران را ندهی ، بویژه هنگامی که او درمانده باشد ، فر و جایگاه خویش را برای همیشه از دست می دهی .
ارد بزرگ

میهمانی های فراوان  از ارزش آدمی می کاهد ، مگر دیدار پدر و مادر .
ارد بزرگ

خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی .
ارد بزرگ

همیشه بین خود و همسرت بازه ای را نگاهدار تا به خواری گرفتار نشوی .
ارد بزرگ

خوارترین کارفرما کسی است که با ندادن و یا کم کردن دستمزد زیر دست فرمانروایی می کند .
ارد بزرگ

بخشیدن تخت و اورنگ به خویشاوندان ، از زبونی است .
ارد بزرگ

بهترین آموزگار استاد ، شاگرد اوست .
ارد بزرگ

اگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن .
ارد بزرگ

هرگز به کودکانتان نگویید پیشه آینده اش چه باشد همواره به او ادب و ستایش به دیگران را آموزش دهید چون با داشتن این ویژگیها همیشه او نگار مردم و شما در نیکبختی خواهید بود و اگر اینگونه نباشد هیچ پیشه ای نمی تواند به او و شما بزرگواری بخشد .
ارد بزرگ

هیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، همین بس که به خود بگویم این بار کار نا تمام را ، پایان می دهم .
ارد بزرگ

میان گام نخست و آرمان بازه ای نیست ، آنچه داریم  اندازه نیروی کنونی ماست .
ارد بزرگ

در پشت هیچ در بسته ای ننشینید  تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید  و اگر نیافتید همان در را بشکنید .
ارد بزرگ

فرودستان ، در بهترین هنگامه هم ، بهانه های فراوان ، برای انجام ندادن کار های خویش دارند .
ارد بزرگ

هیچ گاه از داشتن دشمن نترس ، از انجام ندادن درست آرمان های خویش بترس .
ارد بزرگ

رایزنی با خردمندان ، پیروزی در پی دارد .
ارد بزرگ

آنانیکه سامان و پویندگی در کیهان را دروغ می پندارند ، همواره در اندیشه کین خواهی و حمله به جهان پیرامون خویش هستند . زندگی خود و نزدیکانشان را تباه می سازند  و سرانجام در برآیندی بزرگتر از هستی ناپدید می شوند .
ارد بزرگ

به کوهستان می نگرم ، درونم سرشار از نیرو می شود کوهها سر فرود می آورند ، و می گویند : باز ما را درخواهی نورد .
ارد بزرگ

امیدوار مباش دیگران همراهیت کنند ، تنها به درمان دردهای روزگار خویش بیاندیش .
ارد بزرگ

مردمان توانمند در میان جشن و بزم  نیستند . آنها در هر دم به آرمانی بزرگتر می اندیشند  و برای رسیدن به آن  در حال پیکارند .
ارد بزرگ

مستمند کسی است ، که دشواری و سختی ندیده باشد .
ارد بزرگ

قهرمان های آدمهای کوچک ، همانند آنها زود گذرند .
ارد بزرگ

نامداری بی نیک نامی ، به پشیزی نمی ارزد .
ارد بزرگ

دوستی که نومیدنامه می خواند ، همیشه سوار تو  و پیشدار دورخیزهای بلندت خواهد شد .
ارد بزرگ

آن که پند پذیر نیست ، در حال افتادن در چاله سستی و زبونی است .
ارد بزرگ

دست استاد خویش را ببوس ، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد .
ارد بزرگ

فروردین ۲۸, ۱۳۸۸

ارد بزرگ دو

با ترشرویی به میان مردم رفتن ، تنها از بیماران ساخته است .

ارد بزرگ

مادر و پدر ، زندگیشان را با فروتنی به فرزند می بخشند .

ارد بزرگ

فرومایگان پس از پیروزی ، همآورد شکست خورده خویش را به ریشخند می گیرند .

ارد بزرگ

اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد ، در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار .

ارد بزرگ

دل کیهان را اگر بگشاییم این سخن را خواهیم شنید ” هر کنشی واکنشی را در پی دارد ” پس بر این باور باشید ! همه کردار ما چه خوب و چه زشت ، بی بازگشت نخواهد بود .

ارد بزرگ

بی مایگی و بدکاری پاینده نخواهد بود ، گیتی رو به پویندگی و رشد است . با نگاهی به گذشته می آموزیم آدمیان، اشتباهاتی همچون : برده داری ، همسر سوزی و … را رها نموده است ، خردورزی ! آدمی را پاک خواهد کرد .

ارد بزرگ

همواره تنهایی ، توانایی به بار می آورد .

ارد بزرگ

برای پرش های بلند ، گاهی نیاز است چند گامی پس رویم .

ارد بزرگ

یک آموزگار می تواند با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد .

ارد بزرگ

پیامد دانایی ، پذیرفتن بار ساماندهی دیگران است .

ارد بزرگ

هنرمندان ناب ، هر روز در برابر دیدگان مردم نیستند .

ارد بزرگ

نیرنگ پیران بدنهاد ، تنها با مرگ به پایان می رسد .

ارد بزرگ

نمی توان امید داشت ، آدم های کوچک رازهای بزرگ را نگاه دارند.

ارد بزرگ

آنکه به خرد توانا شد ، ترس برایش نامفهوم است .

ارد بزرگ

کین خواهی از خاندان یک بدکار ، تنها نشان ترس است ، نه نیروی آدمهای فرهمند .

ارد بزرگ

از آه و نفرین بزرگان و ریش سفیدان هر ایلی باید ترسید .

ارد بزرگ

گیتی در جنگ و آوردی بزرگ در گردش است . اندیشه و تلاش خردمندان از یک سو و پوزخند اهریمن و روان دیوپیشگان از سوی دیگر ، معرکه این جهان گذارا است .

ارد بزرگ

دودمانی که بزرگان و ریش سفیدانش خوار باشند ، به کالبد بی جانی ماند که خوراک جانوران دیگر شود .

ارد بزرگ

در برف ، سپیدی پیداست . آیا تن به آن می دهی ؟ بسیاری با نمای سپید نزدیک می شوند که در ژرفنای خود نیستی بهمراه دارند .

ارد بزرگ

دودمان بی نیا و مرد کهن ، به هزار آیین اهریمنی گردانده می شود .

ارد بزرگ

گِره های که به هزار نامه دادگستری باز نمی شود ، به یک نگاه و یا ندای ریش سفیدی گشاده می گردد .

ارد بزرگ

اگر نتوانیم به تبار خویش سامانی درست دهیم ، مانند این است که در خانه ایی بی دیوار زندگی می کنیم .

ارد بزرگ

اندیشه و سخن ریش سفیدان برآیند بردباری ، مردمداری و سرد و گرم چشیدگی روزگار است .

ارد بزرگ

ریش سفید داراترین به اندیشه است نه به دارایی و اندوخته .

ارد بزرگ

دانش امروز فر بسیاری در پی داشته ، اما نیروی جاری سازی آرامش به روان ما را ندارد . امنیت را بزرگان خردمند به ما می بخشند .

ارد بزرگ

ریش سفیدان ، زنجیر ارتباط نسل ها هستند . و قوم بدون ریش سفید ، گذشته ای کم رنگ دارد و آیین های به جای مانده ، به هزار گونه ، تفسیر می شود .

ارد بزرگ

آنانکه تیشه به ریشه بزرگان و ریش سفیدان می زنند خود و فرزندانشان را بی پناه خواهند ساخت .

ارد بزرگ

برای نزدیکی و همگرایی قوم خویش ، کمک بهم و ستیز با نادانی و ناراستی را پیش گیرید .

ارد بزرگ

نادانی ، خودخواهی به بار می آورد .

ارد بزرگ

هیچ پیر جهان دیده ای منکر برآیند زهرآلود ، دارایی حرام در زندگی آدمی نیست .

ارد بزرگ

آسودگی آدمی ، به گنج و دینار نیست که به خرد است و روشن بینی .

ارد بزرگ

آسیب دیده همیشه درهای رویاهایش کوچک و کوچکتر می شود ، مگر با امید که شرایط ما را دگرگون می سازد .

ارد بزرگ

پیران جهان دیده برای گفتگو مانع تراشی نمی کنند .

ارد بزرگ

استخوان بندی فریاد ، پاسخ هزاران ستم بی صداست .

ارد بزرگ

آنکه می دزدد ، جز حق خویش چیزی نمی ستاند . اما این ستاندن نفرین و خواری ابدی در پی دارد .

ارد بزرگ

جام عمر را جز با می دلدادگی به خرد و دانش پر مکن .

ارد بزرگ

راز اندوختن خرد ، یکرنگی است و بخشش .

ارد بزرگ

خواسته مراد از مرید خاموشی و ژرف نگریست ، و خواهش مرید از مراد ، نشان دادن مسیر پیشرفت .

ارد بزرگ

آنگاه که نمی دانم چه می گویم ، جز راستی چیزی بر زبانم جاری نیست .

ارد بزرگ

برای ماندگاری ، رویایی جز پاکی روان نداشته باش .

ارد بزرگ

یاد اشک و شیفتگی ، آویزه خاموش دلهاست .

ارد بزرگ

خودت را بشناس اما به آن مبال .

ارد بزرگ

راه آشتی را کسی باید بیابد که خود سبب جدایی شده است .

ارد بزرگ

نگاه زمینیان ، تهی است از انوار آسمانیان .

ارد بزرگ

بسیاری در پیچ وخم یک راه مانده اند و همواره از خویشتن می پرسند : ما چرا ناتوان از ادامه راهیم . بدانها باید گفت می دانی در کجا مانده ای؟ همانجای که خود را پرمایه دانسته ای.

ارد بزرگ

بسیاری بخاطر برآیند هنجارهای درونی اشان بین نمای سپید و پاکی در اشتباهند .

ارد بزرگ

ره آورد سفر در درون آدمی ، به جز خرد و پیشرفت نیست .

ارد بزرگ

رهایی و آزادی ، برآیند پرستش خرد است و دانایی .

ارد بزرگ

آدم خردمند ، تار و پودهای اصلی زندگی را می یابد .

ارد بزرگ

کردار ناپسند خویش را با دارایی زیاد هم نمی توانی پنهان سازی .

ارد بزرگ

پرتگاه می تواند به وجدآورنده روان و یا کشنده جسم باشد .

ارد بزرگ

خودآختگی قابلیتی است که بسیاری ندارند .

ارد بزرگ

نکات سخت هم اساسی ساده دارند .

ارد بزرگ

سرود طبیعت ضربانی ملایم و کشیده دارد .

ارد بزرگ

برای نوشیدن شهد بهشت ، هموار نگاهت به راستی باشد و درستی .

ارد بزرگ

برای آنکه روانت را بپروری ، ابتدا با خود یکی شو .

ارد بزرگ

کاهلی خشم بدن را در پی دارد و چه زود با لرزش و تلاتم آن را بروز می دهد .

ارد بزرگ

سفر ، نای روان است برای اندیشه و آرمان بزرگ فردا .

ارد بزرگ

بازده خرد برای اهل معنا ، کلام سکرآور است .

ارد بزرگ

خموشی ، دری به سوی نگاه ژرف تر است .

ارد بزرگ

برای دلهره شبانگاهان ، نسیم گرما بخش خرد را همراه کن .

ارد بزرگ

ستایشگر همیشه بر ستایش شونده در حال پیشی گرفتن است . او یاد می کند و دلدار برآورده می سازد .

ارد بزرگ

کسی که همسر و کودک خویش را رها می کند ، در پی خفت ابدیست .

ارد بزرگ

برای آنکه پرواز کنی ، پیکر خویش را به حال خود رها مکن .

ارد بزرگ

به هنگام نکوهش هنگامه باران ، به بهره اش نیز بیاندیش .

ارد بزرگ

در زندگی نادان سرانجام یک گره ، صدها گره باز نشدنی است .

ارد بزرگ

با بردباری همه چیز در چنگ توست .

ارد بزرگ

در کنارمان دلبر هست و اگر نیست ، در سفر رسیدن به اویم . پس تنهای وجود ندارد .

ارد بزرگ

برای کسب گنج سکوت ، بارگاه دانش ات را بزرگتر بساز .

ارد بزرگ

برای آنکه به فرودستی گرفتار نشویی ، دست گیر آدمیان شو .

ارد بزرگ

روان مردگان و زندگان در یک ظرف در حال چرخش اند .

ارد بزرگ

پر حرفی در هنگام اندرز ، از اثر آن می کاهد .

ارد بزرگ

با خرد ، به سرچشمه پاکی بیاندیش . آدمی گاهی مبدا را اشتباه می گیرد ، برسان زمانی که رودها را سر چشمه دریاها می نامد ، حال آنکه ابرها از دریاها برمی خیزند و رودها و چشمه ها را لبریز می کنند .

ارد بزرگ

به ارزش نگاه دوست را هنگامی پی می بری که در بند دشمن و بدسگالان باشی .

ارد بزرگ

تاریکی در زندگی ماندگار و ابدی نیست ، برسان روشنایی .

ارد بزرگ

راهی جز نرمش و بازی با هستی نیست .

ارد بزرگ

روشنایی روز ، دلیل و برهان نمی خواهد .

ارد بزرگ

هنگامه شادمانه سرودن و بنواختن ، چه زود گذر و کوتاه است . ارد بزرگ

میرآب ، به اندازه دهد ، همه دشت سبز باقی خواهد ماند .

ارد بزرگ

شب زندگی برای خردمند ، همچون روز روشن است .

ارد بزرگ

اندرز جوان باید کوتاه ، تازه و داستان وار باشد .

ارد بزرگ

هرگز هنگام گام برداشتن به سوی آرمان بزرگ ، نگاهت به آنانی که دستمزد خویش را پیشاپیش می خواهند نباشد ! تنها به توانایی های خود اندیشه کن .

ارد بزرگ

در هستی جنبش حشرات هم چهار چوبی دارد .

ارد بزرگ

اگر بر ساماندهی نیروهای خود توانا نباشیم ، دیگران سرنوشتمان را می سازند .

ارد بزرگ

تنها با از خودگذشتگی برای دیگران می توان جاودانه شد .

ارد بزرگ

خار های کوچک زخم به جان نمی زنند ، بلکه با او می آمیزد برای روزهای سختر .

ارد بزرگ

سخن های پست ، آدمهای حقیر را جذب و خردمندان را فراری می دهد .

ارد بزرگ

بی گمان اولین باژ ، آخرین باژ نخواهد بود .

ارد بزرگ

با احساس می شود پند و اندرز داد اما سامان دهی به کشور نیاز به

هنجار و چهارچوبی توانمند دارد .

ارد بزرگ

سرایش یک بیت درست از زندگی ، نیاز به سفری ، هفتاد ساله دارد .

ارد بزرگ

پشیمانی، اولین گام برای پوزش است.

ارد بزرگ

استخوان بندی شهرها در دیوار است و بزرگداشت .

ارد بزرگ

بهمن ۲۴, ۱۳۸۷

ادیب پیشاوری

Filed under: شعر,فارسی — برچسب‌ها, , — admin @ ۷:۳۵ ب.ظ

از این پیش گفتند ارباب هوش شفا بایدت، داروی تلخ نوش

ادیب پیشاوری

بهمن ۲۰, ۱۳۸۷

زندگی روزگار

Filed under: زندگی,فارسی,موفقیت — برچسب‌ها, , — admin @ ۸:۵۰ ب.ظ

و آنچه که زیبا نیست، زندگی نیست، روزگار است

شمس لنگرودی

بهمن ۵, ۱۳۸۷

نیستان

یک شب آتش در نیستانی فتاد
سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد
شعله تا مشغول کار خویش شد
هر نی ای شمع مزار خویش شد
نی به آتش گفت کاین آشوب چیست
مر تورا زین سوختن مطلوب چیست
گفت آتش بی سبب نفروختم
دعوی بی معنیت را سوختم
زان که می گفتی نی ام با صد نمود
همچنان در بند خود بودی که بود
با چنین دعوی چرا ای کم عیار
برگ خود می ساختی هر نو بهار
مرد را دردی اگر باشد خوش است
درد بی دردی علاجش آتش است
مجذوب تبریزی (شاعر قرن یازدهم هجری)

دی ۲۰, ۱۳۸۷

عاشورا

Filed under: فارسی,مذهبی,نیکی — برچسب‌ها, , , , , , — admin @ ۲:۰۸ ق.ظ

در عجبم از مردمی که خود زیر شلاق ظلم زندگی میکنند و بر حسینی میگریند که آزاد زیست.

دکتر علی شریعتی

دی ۱۸, ۱۳۸۷

خانه

Filed under: ایران,زندگی,سی,شعر,فارسی — برچسب‌ها, , , , , , , , , — admin @ ۱۲:۳۲ ب.ظ

نه ! من خانه ای ندارم , سقفی نمانده است , دیوار و سقف خانه ی من همین هاست که می نویسم . همین طرز نوشتن از راست به چپ است . در این انحنای نون است که می نشینم . سپر من از همه ی بلایا , سرکش کاف یا گاف است .
گلشیری

Powered by WordPress