نقل قول های بزرگان وبنوشته ها مهدی عطائیان

فروردین ۱۵, ۱۳۸۹

هرمان هسه

Filed under: بخشش,دوست,زندگی,شادی,عشق,محبت,نیکی — برچسب‌ها, — admin @ ۲:۳۰ ب.ظ

اگر از کسی متنفری از قسمتی از خودت در او متنفری، چیزی که از ما نیست نمی‌تواند افکار ما را مغشوش کند

فروردین ۱۰, ۱۳۸۹

حافظ

Filed under: دوست,شعر,عشق,فارسی — برچسب‌ها — admin @ ۴:۰۷ ب.ظ

افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع

شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت

اسفند ۵, ۱۳۸۸

گاندی

Filed under: امید,دوست,زندگی — برچسب‌ها — admin @ ۱۰:۱۲ ب.ظ

من می‌توانم سکوت کنم، نادان و یا دانا باشم، چرا که من یک انسانم، و این‌ها صفات انسانى است. و تو هم به یاد داشته باش:من نباید چیزى باشم که تو می‌خواهى ، من را خودم از خودم ساخته‌ام، تو را دیگرى باید برایت بسازد و تو هم به یاد داشته باش

بهمن ۲۱, ۱۳۸۷

بخشش

از انسانها غمی به دل نگیر؛ زیرا خود نیز غمگین اند؛ با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود شک دارند؛ پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند

دکتر علی شریعتی

بهمن ۱۴, ۱۳۸۷

بخشش

Filed under: بخشش,دوست,زندگی,عشق,نیکی — برچسب‌ها, — admin @ ۱۰:۴۷ ق.ظ

رهاکردن را بیاموز، این است رمز خوشبختی

سیدارتا گوتاما

دی ۲۱, ۱۳۸۷

جنگ و صلح

Filed under: english,امید,بخشش,دوست,زندگی,عشق,محبت,نیکی — برچسب‌ها, , — admin @ ۹:۲۵ ب.ظ

شما نمی‌توانید خود را برای «جنگ» آماده کنید و همزمان برای جلوگیری از بروز آن تلاش کنید.
آلبرت انیشتین

دی ۱۷, ۱۳۸۷

چشم در برابر چشم

An eye for an eye makes the whole world blind.
Gandhi

چشم در برابر چشم باعث کور شدن همه مردم میشود.
گاندی

شرافت دل

Filed under: دوست,شجاعت,عشق,محبت,موفقیت,نیکی — برچسب‌ها, , , , , — admin @ ۲:۲۶ ق.ظ

شریف ترین دلها دلی است که اندیشه آزار کسان در آن نباشد.
زرتشت

دی ۱۶, ۱۳۸۷

عاشق

Filed under: دوست,زندگی,شجاعت,عشق,محبت — برچسب‌ها, , , — admin @ ۵:۱۶ ب.ظ

آنها که عشق خود را بروز نمی دهند عاشق نیستند.
جان هیوود

عشق پخته

Filed under: دوست,عشق,محبت — برچسب‌ها, , , — admin @ ۵:۰۹ ب.ظ

عشق خام می گوید: دوستت دارم چونکه محتاجت هستم.و عشق پخته می گوید: محتاج تو هستم چونکه دوستت دارم.
اریک فروم

مشکلات عشق

Filed under: دوست,زندگی,عشق,محبت — برچسب‌ها, , — admin @ ۴:۵۰ ب.ظ

عشق همچون ویلن است که گهگاه آهنگش متوقف می شود اما تار هایش همیشه در جای خود محکمند.
باخر

عشق

Filed under: دوست,زندگی,عشق,محبت — برچسب‌ها, , — admin @ ۴:۳۷ ب.ظ

عشق یک روح است که در دو بدن دمیده شده.
ارسطو

دی ۱۵, ۱۳۸۷

محبت

Filed under: دوست,عشق,محبت — برچسب‌ها, , — admin @ ۳:۱۵ ب.ظ

اگر به هوا پری مگسی باشی و اگر بر آب روی خسی باشی . دلی به دست آر تا کسی باشی.

خواجه عبد الله انصاری

Powered by WordPress