نقل قول های بزرگان وبنوشته ها مهدی عطائیان

آذر ۱۰, ۱۳۸۹

مهاتما گاندی

Filed under: بخشش,زندگی,شادی,عشق — برچسب‌ها — admin @ ۲:۵۶ ب.ظ

چشم در برابر چشم همه جهان را کور میکند.

فروردین ۱۵, ۱۳۸۹

هرمان هسه

Filed under: بخشش,دوست,زندگی,شادی,عشق,محبت,نیکی — برچسب‌ها, — admin @ ۲:۳۰ ب.ظ

اگر از کسی متنفری از قسمتی از خودت در او متنفری، چیزی که از ما نیست نمی‌تواند افکار ما را مغشوش کند

فروردین ۶, ۱۳۸۹

سقراط

Filed under: اعتماد به نفس,امید,بخشش,زندگی,شجاعت,موفقیت — برچسب‌ها, — admin @ ۱۲:۵۵ ق.ظ

خشم و دشمنی را به درگاه مردان با اراده راهی نیست

فروردین ۴, ۱۳۸۹

سند برگ

Filed under: اعتماد به نفس,امید,تصمیم,زندگی,موفقیت — برچسب‌ها — admin @ ۲:۴۳ ق.ظ

بدون داشتن یک آرزو هیچ تغییری به وجود نمی آید

سند برگ

اسفند ۵, ۱۳۸۸

گاندی

Filed under: امید,دوست,زندگی — برچسب‌ها — admin @ ۱۰:۱۲ ب.ظ

من می‌توانم سکوت کنم، نادان و یا دانا باشم، چرا که من یک انسانم، و این‌ها صفات انسانى است. و تو هم به یاد داشته باش:من نباید چیزى باشم که تو می‌خواهى ، من را خودم از خودم ساخته‌ام، تو را دیگرى باید برایت بسازد و تو هم به یاد داشته باش

امام حسن

Filed under: زندگی,عشق,محبت,مذهبی,نیکی — برچسب‌ها — admin @ ۱۲:۲۶ ب.ظ

قلب احمق در دهان او و دهان حکیم در قلب اوست.

آبان ۲۶, ۱۳۸۸

ازدواج باب هاپ

Filed under: تصمیم,زندگی,شادی,موفقیت,هنر — برچسب‌ها, , , , — admin @ ۱۰:۵۰ ق.ظ

تا وقتیکه مرد عروسی نکرده او را غیر کامل می خوانند ، بنابراین معلوم می شود پس از ازدواج کار مرد تمام است .

باب هاپ

آبان ۲۴, ۱۳۸۸

Clifton Fadiman cheese

Filed under: english,امید,تصمیم,زندگی,محبت — برچسب‌ها, — admin @ ۸:۱۵ ب.ظ

Cheese is milk leap towards immortality.

Clifton Fadiman

کلیفتون فدیمن پنیر

Filed under: بخشش,زندگی,محبت,موفقیت,نیکی — برچسب‌ها, — admin @ ۷:۵۲ ب.ظ

یک پنیر ممکن است ناامیدکننده، متنفرکننده، ساده و یا بسیار پیچیده باشد، ولی هنوز پنیر است . پنیر، جهش شیر در مقابل بداخلاقی‌ها و فساد است .

کلیفتون فدیمن

شهریور ۱۵, ۱۳۸۸

قصاص

Filed under: ایران,بخشش,تاریخ,دعا,زندگی,عشق,محبت,مذهبی,نیکی — برچسب‌ها, , , — admin @ ۱۱:۲۶ ق.ظ

اگر تو به کشتن من دست بر آوری ، من هرگز به کشتن تو دست دراز نخواهم کرد ، که من از خدای عالمیان میترسم.

آیه ۲۸ سوره مائده

تیر ۲, ۱۳۸۸

ایران

خانه ام آتش گرفته ست, آتشی جانسوز. هر طرف می سوزد این آتش, پرده ها و فرش ها را, تارشان با پود. من به هر سو میدوم گریان, در لهیب آتش پر دود؛ وزمیان خنده هایم, تلخ, و خروش گریه ام, ناشاد, از درون خسته سوزان, می کنم فریاد, ای فریاد! ای فریاد!

اخوان ثالث

فروردین ۲۸, ۱۳۸۸

ارد بزرگ دو

با ترشرویی به میان مردم رفتن ، تنها از بیماران ساخته است .

ارد بزرگ

مادر و پدر ، زندگیشان را با فروتنی به فرزند می بخشند .

ارد بزرگ

فرومایگان پس از پیروزی ، همآورد شکست خورده خویش را به ریشخند می گیرند .

ارد بزرگ

اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد ، در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار .

ارد بزرگ

دل کیهان را اگر بگشاییم این سخن را خواهیم شنید ” هر کنشی واکنشی را در پی دارد ” پس بر این باور باشید ! همه کردار ما چه خوب و چه زشت ، بی بازگشت نخواهد بود .

ارد بزرگ

بی مایگی و بدکاری پاینده نخواهد بود ، گیتی رو به پویندگی و رشد است . با نگاهی به گذشته می آموزیم آدمیان، اشتباهاتی همچون : برده داری ، همسر سوزی و … را رها نموده است ، خردورزی ! آدمی را پاک خواهد کرد .

ارد بزرگ

همواره تنهایی ، توانایی به بار می آورد .

ارد بزرگ

برای پرش های بلند ، گاهی نیاز است چند گامی پس رویم .

ارد بزرگ

یک آموزگار می تواند با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد .

ارد بزرگ

پیامد دانایی ، پذیرفتن بار ساماندهی دیگران است .

ارد بزرگ

هنرمندان ناب ، هر روز در برابر دیدگان مردم نیستند .

ارد بزرگ

نیرنگ پیران بدنهاد ، تنها با مرگ به پایان می رسد .

ارد بزرگ

نمی توان امید داشت ، آدم های کوچک رازهای بزرگ را نگاه دارند.

ارد بزرگ

آنکه به خرد توانا شد ، ترس برایش نامفهوم است .

ارد بزرگ

کین خواهی از خاندان یک بدکار ، تنها نشان ترس است ، نه نیروی آدمهای فرهمند .

ارد بزرگ

از آه و نفرین بزرگان و ریش سفیدان هر ایلی باید ترسید .

ارد بزرگ

گیتی در جنگ و آوردی بزرگ در گردش است . اندیشه و تلاش خردمندان از یک سو و پوزخند اهریمن و روان دیوپیشگان از سوی دیگر ، معرکه این جهان گذارا است .

ارد بزرگ

دودمانی که بزرگان و ریش سفیدانش خوار باشند ، به کالبد بی جانی ماند که خوراک جانوران دیگر شود .

ارد بزرگ

در برف ، سپیدی پیداست . آیا تن به آن می دهی ؟ بسیاری با نمای سپید نزدیک می شوند که در ژرفنای خود نیستی بهمراه دارند .

ارد بزرگ

دودمان بی نیا و مرد کهن ، به هزار آیین اهریمنی گردانده می شود .

ارد بزرگ

گِره های که به هزار نامه دادگستری باز نمی شود ، به یک نگاه و یا ندای ریش سفیدی گشاده می گردد .

ارد بزرگ

اگر نتوانیم به تبار خویش سامانی درست دهیم ، مانند این است که در خانه ایی بی دیوار زندگی می کنیم .

ارد بزرگ

اندیشه و سخن ریش سفیدان برآیند بردباری ، مردمداری و سرد و گرم چشیدگی روزگار است .

ارد بزرگ

ریش سفید داراترین به اندیشه است نه به دارایی و اندوخته .

ارد بزرگ

دانش امروز فر بسیاری در پی داشته ، اما نیروی جاری سازی آرامش به روان ما را ندارد . امنیت را بزرگان خردمند به ما می بخشند .

ارد بزرگ

ریش سفیدان ، زنجیر ارتباط نسل ها هستند . و قوم بدون ریش سفید ، گذشته ای کم رنگ دارد و آیین های به جای مانده ، به هزار گونه ، تفسیر می شود .

ارد بزرگ

آنانکه تیشه به ریشه بزرگان و ریش سفیدان می زنند خود و فرزندانشان را بی پناه خواهند ساخت .

ارد بزرگ

برای نزدیکی و همگرایی قوم خویش ، کمک بهم و ستیز با نادانی و ناراستی را پیش گیرید .

ارد بزرگ

نادانی ، خودخواهی به بار می آورد .

ارد بزرگ

هیچ پیر جهان دیده ای منکر برآیند زهرآلود ، دارایی حرام در زندگی آدمی نیست .

ارد بزرگ

آسودگی آدمی ، به گنج و دینار نیست که به خرد است و روشن بینی .

ارد بزرگ

آسیب دیده همیشه درهای رویاهایش کوچک و کوچکتر می شود ، مگر با امید که شرایط ما را دگرگون می سازد .

ارد بزرگ

پیران جهان دیده برای گفتگو مانع تراشی نمی کنند .

ارد بزرگ

استخوان بندی فریاد ، پاسخ هزاران ستم بی صداست .

ارد بزرگ

آنکه می دزدد ، جز حق خویش چیزی نمی ستاند . اما این ستاندن نفرین و خواری ابدی در پی دارد .

ارد بزرگ

جام عمر را جز با می دلدادگی به خرد و دانش پر مکن .

ارد بزرگ

راز اندوختن خرد ، یکرنگی است و بخشش .

ارد بزرگ

خواسته مراد از مرید خاموشی و ژرف نگریست ، و خواهش مرید از مراد ، نشان دادن مسیر پیشرفت .

ارد بزرگ

آنگاه که نمی دانم چه می گویم ، جز راستی چیزی بر زبانم جاری نیست .

ارد بزرگ

برای ماندگاری ، رویایی جز پاکی روان نداشته باش .

ارد بزرگ

یاد اشک و شیفتگی ، آویزه خاموش دلهاست .

ارد بزرگ

خودت را بشناس اما به آن مبال .

ارد بزرگ

راه آشتی را کسی باید بیابد که خود سبب جدایی شده است .

ارد بزرگ

نگاه زمینیان ، تهی است از انوار آسمانیان .

ارد بزرگ

بسیاری در پیچ وخم یک راه مانده اند و همواره از خویشتن می پرسند : ما چرا ناتوان از ادامه راهیم . بدانها باید گفت می دانی در کجا مانده ای؟ همانجای که خود را پرمایه دانسته ای.

ارد بزرگ

بسیاری بخاطر برآیند هنجارهای درونی اشان بین نمای سپید و پاکی در اشتباهند .

ارد بزرگ

ره آورد سفر در درون آدمی ، به جز خرد و پیشرفت نیست .

ارد بزرگ

رهایی و آزادی ، برآیند پرستش خرد است و دانایی .

ارد بزرگ

آدم خردمند ، تار و پودهای اصلی زندگی را می یابد .

ارد بزرگ

کردار ناپسند خویش را با دارایی زیاد هم نمی توانی پنهان سازی .

ارد بزرگ

پرتگاه می تواند به وجدآورنده روان و یا کشنده جسم باشد .

ارد بزرگ

خودآختگی قابلیتی است که بسیاری ندارند .

ارد بزرگ

نکات سخت هم اساسی ساده دارند .

ارد بزرگ

سرود طبیعت ضربانی ملایم و کشیده دارد .

ارد بزرگ

برای نوشیدن شهد بهشت ، هموار نگاهت به راستی باشد و درستی .

ارد بزرگ

برای آنکه روانت را بپروری ، ابتدا با خود یکی شو .

ارد بزرگ

کاهلی خشم بدن را در پی دارد و چه زود با لرزش و تلاتم آن را بروز می دهد .

ارد بزرگ

سفر ، نای روان است برای اندیشه و آرمان بزرگ فردا .

ارد بزرگ

بازده خرد برای اهل معنا ، کلام سکرآور است .

ارد بزرگ

خموشی ، دری به سوی نگاه ژرف تر است .

ارد بزرگ

برای دلهره شبانگاهان ، نسیم گرما بخش خرد را همراه کن .

ارد بزرگ

ستایشگر همیشه بر ستایش شونده در حال پیشی گرفتن است . او یاد می کند و دلدار برآورده می سازد .

ارد بزرگ

کسی که همسر و کودک خویش را رها می کند ، در پی خفت ابدیست .

ارد بزرگ

برای آنکه پرواز کنی ، پیکر خویش را به حال خود رها مکن .

ارد بزرگ

به هنگام نکوهش هنگامه باران ، به بهره اش نیز بیاندیش .

ارد بزرگ

در زندگی نادان سرانجام یک گره ، صدها گره باز نشدنی است .

ارد بزرگ

با بردباری همه چیز در چنگ توست .

ارد بزرگ

در کنارمان دلبر هست و اگر نیست ، در سفر رسیدن به اویم . پس تنهای وجود ندارد .

ارد بزرگ

برای کسب گنج سکوت ، بارگاه دانش ات را بزرگتر بساز .

ارد بزرگ

برای آنکه به فرودستی گرفتار نشویی ، دست گیر آدمیان شو .

ارد بزرگ

روان مردگان و زندگان در یک ظرف در حال چرخش اند .

ارد بزرگ

پر حرفی در هنگام اندرز ، از اثر آن می کاهد .

ارد بزرگ

با خرد ، به سرچشمه پاکی بیاندیش . آدمی گاهی مبدا را اشتباه می گیرد ، برسان زمانی که رودها را سر چشمه دریاها می نامد ، حال آنکه ابرها از دریاها برمی خیزند و رودها و چشمه ها را لبریز می کنند .

ارد بزرگ

به ارزش نگاه دوست را هنگامی پی می بری که در بند دشمن و بدسگالان باشی .

ارد بزرگ

تاریکی در زندگی ماندگار و ابدی نیست ، برسان روشنایی .

ارد بزرگ

راهی جز نرمش و بازی با هستی نیست .

ارد بزرگ

روشنایی روز ، دلیل و برهان نمی خواهد .

ارد بزرگ

هنگامه شادمانه سرودن و بنواختن ، چه زود گذر و کوتاه است . ارد بزرگ

میرآب ، به اندازه دهد ، همه دشت سبز باقی خواهد ماند .

ارد بزرگ

شب زندگی برای خردمند ، همچون روز روشن است .

ارد بزرگ

اندرز جوان باید کوتاه ، تازه و داستان وار باشد .

ارد بزرگ

هرگز هنگام گام برداشتن به سوی آرمان بزرگ ، نگاهت به آنانی که دستمزد خویش را پیشاپیش می خواهند نباشد ! تنها به توانایی های خود اندیشه کن .

ارد بزرگ

در هستی جنبش حشرات هم چهار چوبی دارد .

ارد بزرگ

اگر بر ساماندهی نیروهای خود توانا نباشیم ، دیگران سرنوشتمان را می سازند .

ارد بزرگ

تنها با از خودگذشتگی برای دیگران می توان جاودانه شد .

ارد بزرگ

خار های کوچک زخم به جان نمی زنند ، بلکه با او می آمیزد برای روزهای سختر .

ارد بزرگ

سخن های پست ، آدمهای حقیر را جذب و خردمندان را فراری می دهد .

ارد بزرگ

بی گمان اولین باژ ، آخرین باژ نخواهد بود .

ارد بزرگ

با احساس می شود پند و اندرز داد اما سامان دهی به کشور نیاز به

هنجار و چهارچوبی توانمند دارد .

ارد بزرگ

سرایش یک بیت درست از زندگی ، نیاز به سفری ، هفتاد ساله دارد .

ارد بزرگ

پشیمانی، اولین گام برای پوزش است.

ارد بزرگ

استخوان بندی شهرها در دیوار است و بزرگداشت .

ارد بزرگ

اسفند ۱۷, ۱۳۸۷

شاملو

Filed under: زندگی,شعر — برچسب‌ها — admin @ ۱۲:۳۳ ق.ظ

گر بدین‌سان زیست باید پست
من چه بی‌شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوایی نیاویزم
بر بلند کاج خشک کوچه‌ی بن بست.
گر بدین سان زیست باید پاک
من چه ناپاکم اگر ننشانم از ایمان خود؛ چون کوه
یادگاری جاودانه، بر ترازِ بی‌بقای خاک
شاملو

بهمن ۲۹, ۱۳۸۷

دکتر علی شریعتی

Filed under: زندگی,نیکی — برچسب‌ها, , , — admin @ ۱:۵۶ ب.ظ

می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند

ستایش کردم ، گفتند خرافات است

عاشق شدم ، گفتند دروغ است

گریستم ، گفتند بهانه است

خندیدم ، گفتند دیوانه است

دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم !

دکتر علی شریعتی

بهمن ۲۵, ۱۳۸۷

Eleanor Farjeon

Filed under: english,زندگی — برچسب‌ها, , , , — admin @ ۷:۴۳ ب.ظ

Morning has broken,
Like the first morning,
Blackbird has spoken
Like the first bird.
Praise for the singing!
Praise for the morning!
Praise for them springing
Fresh from the Word!

Eleanor Farjeon

بهمن ۲۴, ۱۳۸۷

ضرب‌المثل‌ چینی

Filed under: زندگی,محبت,نیکی — برچسب‌ها, , , , , — admin @ ۷:۳۹ ب.ظ

تمام ظلمت جهان نمی‌تواند روشنایی یک شمع را خاموش کند.

ضرب‌المثل چینی

بهمن ۲۱, ۱۳۸۷

بخشش

از انسانها غمی به دل نگیر؛ زیرا خود نیز غمگین اند؛ با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود شک دارند؛ پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند

دکتر علی شریعتی

بهمن ۲۰, ۱۳۸۷

زندگی روزگار

Filed under: زندگی,فارسی,موفقیت — برچسب‌ها, , — admin @ ۸:۵۰ ب.ظ

و آنچه که زیبا نیست، زندگی نیست، روزگار است

شمس لنگرودی

بهمن ۱۴, ۱۳۸۷

بخشش

Filed under: بخشش,دوست,زندگی,عشق,نیکی — برچسب‌ها, — admin @ ۱۰:۴۷ ق.ظ

رهاکردن را بیاموز، این است رمز خوشبختی

سیدارتا گوتاما

Abba Eban

Filed under: english,زندگی,موفقیت — برچسب‌ها, , — admin @ ۱۰:۴۴ ق.ظ

History teaches us that men and nations behave wisely once they have exhausted all other alternatives.

Abba Eban

Older Posts »

Powered by WordPress