نقل قول های بزرگان

۲:۵۶ ب.ظ

مهاتما گاندی

Filed under: بخشش,زندگی,شادی,عشق — برچسب‌ها — admin @ ۲:۵۶ ب.ظ

چشم در برابر چشم همه جهان را کور میکند.

۲:۰۴ ب.ظ

دومینیک دان

Filed under: موفقیت — برچسب‌ها — admin @ ۲:۰۴ ب.ظ

نمیدانم که چرا آدمهای بی خاصیت، این همه شوق خدمت به جامعه ی خود را دارند.

۱۲:۱۰ ب.ظ

چرچیل

Filed under: موفقیت — برچسب‌ها — admin @ ۱۲:۱۰ ب.ظ

بزرگترین درس زندگی این است که گاهی احمق ها هم درست می گویند

۸:۴۶ ق.ظ

ناشناس

Filed under: موفقیت — برچسب‌ها — admin @ ۸:۴۶ ق.ظ

اگر باید از تپه بالا بروید، تصور نکنید که درنگ، تپه را کوچکتر میکند

۷:۴۱ ب.ظ

انجیل متی

Filed under: موفقیت — برچسب‌ها — admin @ ۷:۴۱ ب.ظ

پس در اندیشه فردا مباشید زیرا فردا اندیشهٔ خود را خواهد کرد.

۷:۱۸ ب.ظ

آبراهام لینکلن

Filed under: موفقیت — برچسب‌ها — admin @ ۷:۱۸ ب.ظ

کشتن گنجشکها ، کرکس ها را ادب نمی کند. آبراهام لینکلن

۱۰:۲۷ ق.ظ

مثل اسپانیایی

Filed under: موفقیت — برچسب‌ها — admin @ ۱۰:۲۷ ق.ظ

یا حرفی بزن که از خاموشی بهتر باشد یا خاموش باش

۹:۴۶ ق.ظ

دکارت

Filed under: موفقیت — برچسب‌ها — admin @ ۹:۴۶ ق.ظ

حقیقت را با بیطرفی مطلق و با روحی آزاد از هرگونه تعصب جستجو کنید.

۹:۵۰ ق.ظ

آبراهام لینکلن

Filed under: موفقیت — برچسب‌ها — admin @ ۹:۵۰ ق.ظ

مرد بی شهامت کسی است که در جایی که باید اعتراف کند، خاموش بنشیند.

۱۱:۰۴ ب.ظ

مثل فرانسوی

Filed under: موفقیت — برچسب‌ها — admin @ ۱۱:۰۴ ب.ظ

خانه ات را برای ترساندن موش آتش مزن

۱۱:۵۸ ب.ظ

کارین مونسن

Filed under: موفقیت — برچسب‌ها — admin @ ۱۱:۵۸ ب.ظ

در زندگی هیچ چیز مهمتر از این نیست که با قلب خود در آرامش باشی

۱۰:۴۴ ب.ظ

پالسیفر

Filed under: موفقیت — admin @ ۱۰:۴۴ ب.ظ

هیچ کس با برداشتن یک گام، راه رفتن نمی آموزد

۵:۲۱ ب.ظ

ری بردبری

Filed under: موفقیت — برچسب‌ها, — admin @ ۵:۲۱ ب.ظ

برای نابود کردن یک فرهنگ نیازی نیست کتاب‌ها را سوزاند. کافی‌ست کاری کنید مردم آن‌ها را نخوانند.

۳:۲۰ ب.ظ

برتراند راسل

Filed under: موفقیت — برچسب‌ها — admin @ ۳:۲۰ ب.ظ

جامعه گوسفندی لایق حکومت گرگان است

۲:۳۰ ب.ظ

هرمان هسه

Filed under: بخشش,دوست,زندگی,شادی,عشق,محبت,نیکی — برچسب‌ها, — admin @ ۲:۳۰ ب.ظ

اگر از کسی متنفری از قسمتی از خودت در او متنفری، چیزی که از ما نیست نمی‌تواند افکار ما را مغشوش کند

۴:۰۷ ب.ظ

حافظ

Filed under: دوست,شعر,عشق,فارسی — برچسب‌ها — admin @ ۴:۰۷ ب.ظ

افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع

شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت

۱۲:۵۵ ق.ظ

سقراط

Filed under: اعتماد به نفس,امید,بخشش,زندگی,شجاعت,موفقیت — برچسب‌ها, — admin @ ۱۲:۵۵ ق.ظ

خشم و دشمنی را به درگاه مردان با اراده راهی نیست

۲:۴۳ ق.ظ

سند برگ

Filed under: اعتماد به نفس,امید,تصمیم,زندگی,موفقیت — برچسب‌ها — admin @ ۲:۴۳ ق.ظ

بدون داشتن یک آرزو هیچ تغییری به وجود نمی آید

سند برگ

۱:۴۱ ب.ظ

Alfred Adler

Filed under: english — برچسب‌ها — admin @ ۱:۴۱ ب.ظ

Trust only movement. Life happens at the level of events not of words. Trust movement.

۱۰:۱۲ ب.ظ

گاندی

Filed under: امید,دوست,زندگی — برچسب‌ها — admin @ ۱۰:۱۲ ب.ظ

من می‌توانم سکوت کنم، نادان و یا دانا باشم، چرا که من یک انسانم، و این‌ها صفات انسانى است. و تو هم به یاد داشته باش:من نباید چیزى باشم که تو می‌خواهى ، من را خودم از خودم ساخته‌ام، تو را دیگرى باید برایت بسازد و تو هم به یاد داشته باش

Older Posts »

Powered by WordPress